Rettsområder

Vi utfører oppdrag fortrinnsvis innenfor følgende rettsområder:

- Barnevern

- Barnefordeling/samværsrett,

- Straffesaker

- Kontrakts- og avtalerett

- Kjøpsrett

- Arv og skifte

- Erstatningsrett

- Bistand/voldsoffererstatning

- Trygderett

- Oppsigelse i husleieforhold

- Oppsigelse/avskjedigelse i arbeidsforhold